Hướng dẫn tạo proxy xoay ipv6 từ vps linux để view youtube premium

Bài này mình sẽ hướng dẫn tạo proxy xoay từ vps linux ubuntu 18 trở lên :

Vutlr chỉ cho các bạn sử dụng /64 ip nghĩa là 1 subnet duy nhất  nếu muốn sử dụng hơn /64 cụ thể 64.000dãy/64 vào 1 vps thì inbox zalo : 037766655 bên mình sẽ mang nó vào acc vultr cho bạn với gía 150$ tháng .

Cách 1 : Squid Proxy Manager cài tự động :

 • Với iPv4 :
curl -Lso- vpsus.vn/initialize.sh | bash

Cài đặt xong quản lý proxy theo lệnh sau  :

./proxy.sh
 • -Với iPv6 Hệ điều hành hỗ trợ centos :
curl -Lso- vpsus.vn/v6.sh | bash


Cách 2 : cài bằng tay .

Cài đặt Squid

yum install -y squid

# Stop firewallD

systemctl stop firewallD

Khởi động Squid

systemctl start squid

Cho phép squid khởi động cùng hệ thống

systemctl enable squid

Bước 2: Thiết lập cấu hình squid

vi /etc/squid/squid.conf

– Thêm nội dung sau vào file squid.conf

# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt to list your (internal) IP networks from where browsing
# should be allowed
acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src fc00::/7 # RFC 4193 local private network range
acl localnet src fe80::/10 # RFC 4291 link-local (directly plugged) machines
acl localnet src x.x.x.x/24 # RFC1918 possible internal network
# Add rule
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling htt
acl CONNECT method CONNECT
forwarded_for off
# Hide client ip #
forwarded_for delete
# Turn off via header #
via off
####
acl portA localport 24000
# Map ports and IP addresses
tcp_outgoing_address 2403:6a40:0:88:bc26:ebff:fe1b:d5 portA
# Disable show ipv4
tcp_outgoing_address 127.0.0.1 portA
# Recommended minimum Access Permission configuration:
# Deny requests to certain unsafe ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than secure SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
auth_param basic program /usr/lib64/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid Basic Authentication
auth_param basic credentialsttl 2 hours
acl auth_users proxy_auth REQUIRED
http_access allow auth_users
# Example rule allowing access from your local networks.
# Adapt localnet in the ACL section to list your (internal) IP networks
# from where browsing should be allowed
#http_access allow localnet
#http_access allow localhost
#http_access allow all
# And finally deny all other access to this proxy
#http_access deny all
# Squid normally listens to port 3128
http_port 3128
http_port 24000
# Uncomment and adjust the following to add a disk cache directory.
#cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
# Leave coredumps in the first cache dir
coredump_dir /var/spool/squid
# Add any of your own refresh_pattern entries above these.
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
################################

Thực hiện chỉnh sửa các thông số sau:

 • acl localnet src x.x.x.x/24 # RFC1918 possible internal network (thay địa chỉ x.x.x.x sang ip wan mạng internet của bạn)
 • Trường hợp muốn allow tất cả IP chỉnh sửa IP x.x.x.x/24 sang 0.0.0.0/24
 • tcp_outgoing_address 2403:6a40:0:88:bc26:ebff:fe1b:d5 portA (chỉnh sửa 2403:6a40:0:88:bc26:ebff:fe1b:d5 sang ipv6 của vps bạn đã cấu hình vào card mạng)

Bước 3 :Xác thực squid client authentication

yum -y install httpd-tools
touch /etc/squid/passwd
chown squid: /etc/squid/passwd

Tạo một user có tên bknsproxy và đặt password cho nó:

htpasswd /etc/squid/passwd vcore

Khởi động lại squid server:

systemctl restart squid

Bước 5: Cấu hình trình duyệt của bạn để sử dụng proxy

Ví dụ với trình duyệt Firefox
Các bước bên dưới giống nhau đối với Windows, macOS và Linux.

 1. Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng bánh hamburger ☰ để mở menu của Firefox:
 2. Bấm vào ⚙ Preferences.
 3. Cuộn xuống phần Network Settings và nhấp vào nút Settings….
 4. Một cửa sổ mới sẽ mở ra.
  – Chọn Manual proxy configuration.
  – Nhập địa chỉ IP máy chủ Squid của bạn vào trường HTTP Host và 24000 trong trường Port.
  – Chọn hộp kiểm Use this proxy server for all protocols.
  – Bấm vào nút OK để lưu cài đặt.

Posted

in

by

Tags: