Lấy Cookie Và Đăng Nhập Facebook Bằng Cookie [Thành Công 100%]

Ở mục này, bạn sẽ biết được cách lấy cookie Facebook với vài thao tác đơn giản trên trình duyệt chrome, firefox hay bất cứ trình duyệt nào khác.

  • Bước 1: Truy cập vào trang cá nhân của bạn.
  • Bước 2: Trên bàn phím máy tính click F12, kế tiếp nhấn vô tab Network.
  • Bước 3: Click F5, rồi tìm đến kiếm đến dòng url Facebook của mình giống như hình dưới đây. Sao chép hết cái đoạn trong phần cookie. Khi lấy cookie nick Facebook này bạn có thể sử dụng chúng ở bất kì công cụ Facebook của các đơn vị khác. Sau khi lấy được cookie Facebook của bạn, bạn có thể dùng Cookies để truy cập tránh bị checkpoint theo cách thức bên dưới.
Cách lấy cookie để đăng nhập Facebook
Cách lấy cookie để đăng nhập Facebook

Sau khi lấy cookie thành công, các bạn cần tiền hành các bước sau ở bài viết của chúng tôi để đăng nhập vào Facebook nhanh chóng nhất nhé. Dưới đây là cách đăng nhập Facebook bằng cookie an toàn nhất.

  • Bước 1: Ctrl + Shift + B để hiện bookmark
  • Bước 2: Chuột phải vô dấu trang, thêm trang
  • Bước 3: Lưu trên thanh dấu trang là đăng nhập Facebook bằng cookie hoặc là gì đó bạn thích.
  • Bước 4: copy đoạn javascript phía dưới dán vào phần địa chỉ
javascript:void(function() function setCookie(t) var list = t.split("; "); console.log(list); for (var i = danh sách.length - 1; i >= 0; i--) var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires="+ d.toUTCString(); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; function hex2a(hex) var str = ''; for (var i = 0; i < hex.length; i += 2) var v = parseInt(hex.substr(i, 2), 16); if (v) str += String.fromCharCode(v); return str; var cookie = prompt("Nhập cookie để đăng nhập", ""); setCookie(cookie); location.href = 'https://facebook.com'; )();

Cách đăng nhập Facebook bằng cookie

  • Bước 5: Sau khi lưu lại, thì bạn mở nó lên và nhập đoạn cookie đã lấy ở trên.
  • Bước 6: Sau khi đăng nhập Facebook bằng cookie, nếu bạn muốn thoát thì lưu lại javascript đăng xuất như cách trên nhé. đây là đoạn javascript xóa cookie để thoát khỏi Facebook
javascript:void(function() function deleteAllCookiesFromCurrentDomain() var cookies = document.cookie.split("; "); for (var c = 0; c < cookies.length; c++) var d = window.location.hostname.split("."); while (d.length > 0) var cookieBase = encodeURIComponent(cookies[c].split(";")[0].split("=")[0]) + '=; expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:01 GMT; domain=' + d.join('.') + ' ;path='; var p = location.pathname.split('/'); document.cookie = cookieBase + '/'; while (p.length > 0) document.cookie = cookieBase + p.join('/'); p.pop(); ; d.shift(); deleteAllCookiesFromCurrentDomain(); location.href = 'https://facebook.com'; )();

Với bài viết ngắn miễn phí bên trên. Bạn có thể hoàn toàn tự lấy cookie Facebook và đăng nhập Facebook bằng cookie 1 cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi đăng nhập Facebook bằng cookie thì bạn phải sử dụng cách xoá cookie ở bên trên để Logout Facebook nhé, nếu bạn đăng xuất Facebook bằng cách thông thường thì cookie sẽ bị chết và lần sau bạn không thể dùng lại cookie này được nữa.

 

javascript:void(function() { function setCookie(t) { var list = t.split("; "); console.log(list); for (var i = list.length - 1; i >= 0; i--) { var cname = list[i].split("=")[0]; var cvalue = list[i].split("=")[1]; var d = new Date(); d.setTime(d.getTime() + (7*24*60*60*1000)); var expires = ";domain=.facebook.com;expires="+ d.toUTCString(); console.log(expires); document.cookie = cname + "=" + cvalue + "; " + expires; } } var cookie = prompt("Input your cookie below", ""); setCookie(cookie); document.location.href="https://www.facebook.com";})();

Posted

in

by

Tags: